banner-3

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ : 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı çalıştırmak veya bu hizmeti OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) den almak zorundadır. İŞ SAĞLIĞI HİZMETİ : 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak işyeri hekimi çalıştırmak veya bu hizmeti OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) den almak zorundadır.
RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ : İş sağlığı ve Güvenliği kanununa bağlı olarak tüm işetmeler iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar belirlenir, riskler analiz edilerek Risk Değerlendirmesi yapılır. Risk analizi yapmak, yaptırmak tüm iş yerleri için yasa gereği zorunludur. SAĞLIK GÖZETİMİ ve MUAYENELERİ : 6331 yasa gereği, tüm çalışanlar işe girişte,işe yeniden dönüşte ve periyodik alıklarla sağlık taramasından geçirilir. Sağlık tetkikler işin tehlike sınıfına kimya,gıda gibi sektöre bağlı olarak işyeri hekiminin yönlendirmesi yapılır.Sağlık Raporu tetikler sonucu OSGB tarafından verilir.
ACİL DURUM EYLEM PLANI : 6331 sayılı yasası ve acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamında; işyerlerinde acil durum planları hazırlanır, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda çalışmalar yapılır. Bu konularda yönetmelikte belirtilen şekilde personel görevlendirilir ve gerekli eğitimler aldırılır. Acil durum tatbikatları yapılır. İŞ GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ : 6331 sayılı yasa ve ‘’İş Hijyeni Ölçüm test ve analizi yapan Laboratuvarlar hakkında yönetmelik madde 5. ‘e göre aşağıdaki konularda ortam ölçümleri yapılmalıdır. Ölçüm gerekliliği ve periyotlar işyeri hekimi ve iş Güvenliği uzmanı tarafından belirlenmektedir.
PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI : 6331 sayılı yasa kapsamında yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla; Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, Patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak amacıyla patlamadan korunma dokümanı hazırlanır. İŞ EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLLERİ : 6331 sayılı yasa ve ‘’İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğini ‘’ madde 7 ‘ye göre aşağıdaki İş Ekipmanlarının periyodik kontroller yapılmalıdır. Bu kontroller Akredite kuruluşlar tarafından yapılmakta olup Kontrol periyotları yönetmelikte belirtilmiştir. Entepe OSGB Periyodik kontrollerin yapılmasını sağlamakta ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.
SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI/PLANI : Yapı ve madencilik işlerinde iş sağlığı ve yönetmeliklerine göre yürütülen faaliyetlere uygun olarak; Riskler değerlendirilir çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Dokümanı/Planı hazırlanır. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ : 6331 sayılı yasa ve 15.05.2013 tarihli Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm çalışanların İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yönetmelikte belirtilen konularda işveren tarafından eğitim aldırılmaları zorunludur.

 

Çanakkale 17 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi