İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Süreleri

Çalışma Süresi Hesaplama

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda 2 ve daha fazla çalışana sahip tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli hizmeti almaları gerekir. Bu yükümlülüklerini yerine getirmek için şirketlerin önünde iki ayrı seçenek bulunur.

Bu seçenekler:

 • İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelini kendi bünyelerinde çalıştırmak,
 • OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) firmalarından destek almak.

Bu personelleri kendi bünyelerinde çalıştırmak hem maliyetli hem de 6331 sayılı iş kanununun ek yükümlülüklerini tam olarak karşılamadığından şirketler iş güvenliği firmaları ile daha uygun şartlar altında çalışabilirler.

OSGB firmalarından alınacak personel desteğinin kaç saat olması gerektiği tehlike sınıfları ve şirkette çalışan kişi sayısına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle hizmet alımı öncesi firmalar OSGB hizmet süresi hesaplama araçlarından yararlanarak gerekli hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilirler.

OSGB hizmet süresi hesaplama araçlarına tam zamanlı çalışan sayısı girildiğinde sistem tehlike sınıfları (az tehlikeli – tehlikeli – çok tehlikeli) doğrultusunda asgari çalışma sürelerini ekrana getirir.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

Bir işyerinde iş güvenliği uzmanı çalışma süresini tam zamanlı çalışan sayısı ve işyerinin faaliyet kolunun dahil olduğu tehlike sınıfı belirler. Bu doğrultuda firmanın faaliyet alanı;

 • Az tehlikeli sınıfa giriyorsa; isg uzmanının çalışan başına ayda minimum 10 dakika;
 • Tehlikeli sınıfa giriyorsa; isg uzmanının çalışan başına en az 20 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfa giriyorsa; isg uzmanının çalışan başına en az 40 dakika hizmet vermesi gerekir.

Asgari hizmet sürelerine çalışan sayısı şu şekilde etki eder:

 • Firmanın faaliyet alanı “az tehlikeli” sınıfa giriyorsa; 1000 ya da daha fazla çalışanı varsa en az 1 iş güvenliği uzmanını tam gün çalıştırması gerekir. Çalışan sayısı 1000 katlarındaysa iş güvenliği uzmanı gereksinimi artacaktır. Örneğin 3000 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfa giren faaliyetler yürüten firmalar tam zamanlı 3 iş güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır.
 • Firmanın faaliyet alanı “tehlikeli” sınıfa giriyorsa; 500 ya da daha fazla çalışanı varsa en az 1 iş güvenliği uzmanını tam gün çalıştırması gerekir. Çalışan sayısı 500 katlarındaysa iş güvenliği uzmanı gereksinimi aynı oranda artacaktır. Örneğin 3000 çalışanı olan ve tehlikeli sınıfa giren faaliyetler yürüten bir firmanın yetkilileri tam zamanlı 6 iş güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır.
 • Firmanın faaliyet alanı “çok tehlikeli” sınıfa giriyorsa; 250 ya da daha fazla çalışanı varsa en az 1 iş güvenliği uzmanını tam gün çalıştırması gerekir. Çalışan sayısı 250 katlarındaysa iş güvenliği uzmanı gereksinimi artacaktır. 1000 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfa giren faaliyetler yürüten firma tam zamanlı 4 iş güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır.

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

Bir işyerinde işyeri hekiminin asgari çalışma süresini; tam zamanlı çalışan sayısı ve işyerinin faaliyet kolunun dahil olduğu tehlike sınıfı belirler. Bu doğrultuda firmanın faaliyet alanı;

 • Az tehlikeli sınıfa giriyorsa; işyeri hekiminin çalışan başına ayda minimum 5 dakika;
 • Tehlikeli sınıfa giriyorsa; işyeri hekiminin çalışan başına en az 10 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfa giriyorsa; işyeri hekiminin çalışan başına en az 15 dakika hizmet vermesi gerekir.

Tıpkı iş güvenliği uzmanlarında olduğu gibi işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine de firmanın çalışan sayısı etki eder.

 • Firmanın faaliyet alanı “az tehlikeli” sınıfa giriyorsa; 2000 ya da daha fazla çalışanı varsa en az 1 işyeri hekiminin tam gün çalıştırması gerekir. Çalışan sayısı 2000 katlarındaysa işyeri hekimi hizmetlerine duyulan ihtiyaç artacaktır. Örneğin 8000 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfa giren faaliyetler yürüten bir firmada en az tam zamanlı 4 işyeri hekimi çalıştırmalıdır.
 • Firmanın faaliyet alanı “tehlikeli” sınıfına giriyorsa; 1000 ya da daha fazla çalışanı varsa en az 1 işyeri hekiminin tam gün çalıştırması gerekir. Çalışan sayısı 1000 katlarındaysa işyeri hekimi hizmetlerine duyulan ihtiyaç artacaktır. Örneğin 8000 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfa giren faaliyetler yürüten firmada tam zamanlı 8 işyeri hekimi çalışıyor olmalıdır.
 • Firmanın faaliyet alanı “çok tehlikeli” sınıfa giriyorsa; 750 ya da daha fazla çalışanı varsa en az 1 işyeri hekiminin tam gün çalıştırması gerekir. Çalışan sayısı 750 katlarındaysa işyeri hekimi hizmetlerine duyulan ihtiyaç artacaktır. Örneğin 4500 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfa giren faaliyetler yürüten firma tam zamanlı en az 6 işyeri hekimi görevlendirmelidir.

İşyeri Hemşiresi (DSP) Çalışma Süresi Hesaplama

Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi 6331 sayılı kanun; işyerlerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş verimliliğinin arttırılması ve iş güvenliğinin desteklenmesi amacıyla firmalara bazı yükümlülükler getirmiştir.

Bu yükümlülüklerden bir tanesi de işyeri hemşiresi çalıştırmaya yöneliktir. Detaylara geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bir firma bünyesinde yeterli sayıda tam zamanlı işyeri hekimi görevlendirmişse aynı zamanda işyeri hemşiresi görevlendirmekle yükümlü değildir. Ancak işyeri hemşiresi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha verimli sunulmasını sağladığı için birçok bilinçli ve sorumlu firma yetkilisi tarafından tercih edilmektedir.

İşyeri hemşiresi asgari çalışma süreleri her zamanki gibi tehlike sınıfları ve çalışan sayısı özelinde hesaplanmaktadır:

 • Firmanın çalışan sayısı 10 ila 49 arasındaysa ve faaliyet alanı az tehlikeli sınıfa dahilse işyeri hemşiresinin tam zamanlı personel başına ayda minimum 10 dakika çalışması gerekir.
 • Firmanın çalışan sayısı 50 ila 249 arasındaysa ve faaliyet alanı tehlikeli sınıfa dahilse işyeri hemşiresinin ayda tam zamanlı personel başına minimum 15 dakika çalışması gerekir.
 • Firmanın çalışan sayısı 250 ve üzerindeyse; faaliyet alanı çok tehlikeli sınıfa dahilse işyeri hemşiresinin ayda tam zamanlı personel başına minimum 20 dakika çalışması gerekir.

Çalışma Süresi Hesaplama Aracı

Yukarıda bahsedilen tüm hesaplamaları kolaylıkla yapabilmeniz için Çalışma Süresi Hesaplama Aracımızı inceleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey çalışan sayınızı girmektir, tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılacaktır.

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmede Sınıflar

Görev yaptıkları iş yerlerinde risk değerlendirmesi, çalışma ortamındaki risklerin analizi, personellerin eğitilip bilgilendirilmesi, işyeri yetkililerinin yönlendirmesi gibi farklı sorumluluklara sahip olan iş güvenliği uzmanları tüm tehlike sınıflarına dahil olan işyerlerinde görev yapmalıdır.

Nasıl ki faaliyet alanlarının farklı tehlike sınıfları varsa iş güvenliği uzmanlarının uzmanlıkları da deneyimlerine ve katıldıkları eğitimlere göre değişiklik göstermektedir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

Mühendis, mimar ve teknik elemanlar C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılırlar ve sınav sonrası başarılı bir sonuç alırlarsa C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almaya hak kazanırlar. C sınıfı iş güvenliği uzmanları “az tehlikeli” sınıfta yer alan faaliyetler yürüten işyerlerinde görev alabilirler.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 3 yıl aktif olarak görev alan (belgeleme zorunluluğu vardır) mühendis, mimarlar ve teknik elemanlar B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılırlar ve sınav sonrası başarılı bir sonuç alırlarsa B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almaya hak kazanırlar.

Bu sınıfta görev yapabilmek için diğer bir alternatif ise mühendis, mimar ve teknik elemanların iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olmalarıdır. B sınıfı iş güvenliği uzmanları “tehlikeli” sınıfta yer alan faaliyetler yürüten işyerlerinde görev alabilirler.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 4 yıl aktif olarak görev alan (belgeleme zorunluluğu vardır) mühendis, mimarlar ve teknik elemanlar A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılırlar ve sınav sonrası başarılı bir sonuç alırlarsa A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almaya hak kazanırlar.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak için diğer yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında minimum 5 sene teftiş yapmış olmak;
 • Bakanlıkta iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak 5 yıl süre ile çalışmış olmak;
 • İş sağlığı ve güvenliği ya da iş güvenliği doktorası yapmış olmak;
 • Genel müdürlük veya bağlı birimlerde en az 10 sene görev yapıp A sınıfı iş güvenliği sınavından başarılı sonuç almak.

Bu süreçlerden başarıyla geçen A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapma yetkisine sahip olurlar.

Sohbete başla
Yardım ister misiniz ?
Merhaba,
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?